Přihlášení

Přihlásit online se můžete pomocí následujícího formuláře. Po jeho odeslání Vám budou přihláška a další instrukce poslány na e-mail.

V případě, že nemáte možnost dokumenty vytisknout, můžete email přeposlat do autoškoly, kde Vám budou vytisknuty.

Pozn.: Volte prosím pouze skupinu B, některé další skupiny pouze po dohodě, viz nabídka.

On-line přihlašování žáků do autoškoly zajišťuje aplikace Přihláška-do-autoškoly.cz.